Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Campus

AVM Fatura Yönetimi

Önceleri İstanbul’da birkaç deneme ile başlayan Alışveriş Merkezleri halkın yoğun ilgisini çekince bütün ülkeye yayıldı. Artık nerede ise her mahallede bir, hatta daha fazla AVM yer almakta. İş sadece alışveriş olmaktan çıktı. Sinemalar, eğlence alanları, gösteriler ile bir vakit geçirme mekanları haline geldiler. Artan AVM sayısı AVM’ler arası ciddi bir rekabeti de beraberinde getirdi. AVM yönetimleri, mağaza zincirlerini kendilerine çekebilmek amacı ile çeşitli kiralama yöntemleri geliştirmeye başladılar. Artık al mağazayı kirası şu kadar dönemi sona erdi. AVM yönetimleri ile mağazalar arasındaki öne çıkan uygulamalar şöyle özetlenebilir.

Kira

Kira yan yana iki mağazada dahi farklılık gösterebiliyor. Duruma göre TL, Dolar, Euro, vb bazında anlaşmalar yapılabilmekte.

Ekonomik kriz sonucu yaygınlaşan yöntemlerden biri de sabit bir kira dışında mağaza cirosu üzerinden belli bir pay ile kira tutarının belirlenmesi. Böylelikle mağazanın umduğu satışı yapamaması durumunda sabit kirada kalması sağlanarak AVM’yi terk etmesi önleniyor.

Ortak Giderler

AVM’lerin temizlik, güvenlik, vb onlarca kalemden oluşan ortak giderlerin mağazalara yansıtılması her zaman adil olamamakta.

Örnek olarak;
- Büyük bir perakende zinciri 3000 m2 yer kiralayıp, ben sadece ayda m2 başına sabit 1 dolar öderim gerisini sen diğer mağazalara yansıt diyebiliyor. Büyük perakende zincirlerinin her zaman büyük miktarda müşteri çekme potansiyeli olduğundan AVM’ler bu şartı kabul etmek zorunda kalıyor. Bu durumda bu 3000 m2’den alınamayan kısmın diğer mağazalara yansıtılması gerekiyor.
- Orta boy yabancı büyük bir marka gelip ben 500 m2 kiralarım ve sadece m2 başına sabit 2 Euro öderim diyor.
- Bir başka güçlü yerli zincir 600 m2 kiralayıp ayda m2 başına en çok 8 TL öderim, az çıkarsa daha az öderim ancak üstünü ödemem diyebiliyor.

Hal böyle olunca hesaplanan toplam ortak gideri toplam alana bölüp terk seferde hesaplama imkanı ortadan kalkıyor. Öncelikle en az sabit ödeyenden başlayarak üst üste hesaplamalar gerekiyor.

Sayaçlardan Okunan Giderler

Su, gaz, v.b sarfiyatların sayaçlardan okunarak mağazalara yansıtılması.

Sonuç

Görüleceği gibi her ay her mağazaya birçok farklı kalem için faturalar kesmek gerekmektedir. Her bir kalemin hesaplaması ise mağaza ile yapılan sözleşmede yazılı özel şartlara bağlı ve oldukça karışıktır.

Bu işlemlerin, Excel dosyaları veya site yönetimi yazılımlarından uydurularak yapılmış yazılımlar ile yapılmaya çalışılması kısa süreli bir çözüm sunuyor gibi görünse de sorunları ortadan kaldırmamaktadır.

Campus AVM Fatura Yönetimi, mağazalar ile yapılmış sözleşmelerdeki şartlar doğrultusunda, hesaplamaları yapıp mağaza faturalarını düzenlemek ve mağazalar ile ilişkileri yönetmek için geliştirilmiştir.

- Campus AVM Fatura Yönetimi ile;
- Kira sözleşmeleri her dönem farklı şartlar içerecek şekilde kaydedilebilir.
- Kira tutarı istenilen para birimiyle;
- Sabit tutar.
- Sabit tutar ve ciro üzerinde belli bir oranda.
- Ciro üzerinden belli bir oranda.
- Ciro dilimlerine göre oransal olarak.
- Doluluk oranları ile işlem görmesi sağlanabilir.

Giderler;

- İstenilen para birimi ile m2 bazında sabit
- İstenilen para birimi ile aylık sabit tutar
- Ciro bazında
- İstenilen para birimi ile limitli
- İstenilen para birimi ile değişken olarak uygulanabilir.
- AVM’nin değişik alanlarına reklam verenler ile yapılan sözleşmeler takip edilir ve reklam faturaları hazırlanır.
- Fatura dönemine ait; döviz kurları, giderler ve mağaza ciroları girildikten sonra tüm faturalar otomatik olarak hazırlanır.
- Kesilen faturalar, arka ofiste kullanılan ticari yazılıma online, XML veya text dosya tekniklerinden biri ile aktarılarak muhasebeleştirilebilir.
- Kira sözleşmeleri, imza sirkülerleri vb. evraklar taranarak saklanabilir
- Kiracılar ile yapılan görüşmeler kayıt altına alınabilir.
- Kiracılara yapılan duyurular e-posta ve SMS ile gönderilebilir.

Campus faturalama dışında Müşteri İlişkileri Yönetimi ürünleri ile daha ileri uygulamaları AVM’lerin kullanımına sunuyor.