Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Techno IK

Genel

LİNK TECHNO İnsan Kaynakları Programı, her sektörden şirketin, organizasyon basamağındaki personele ait kayıtların tutulması, bordro hesaplamaya ait parametrelerin tanımlanması ve görev süresi içerisinde Yasal uygulamaların getirdiği tüm ihtiyaçları karşılaması amaçlanan Techno İK yasal bildirimleri sizin yerinize takip eder. TECHNO İnsan Kaynakları Programı ve Link Güneş Sistemi Kurumsal Kaynak Planlaması, Yeni Nesil ürünleri ile tam entegre olarak çalışmaktadır.

Aşağıda sistem ve içerikle ilgili özet fonksiyonları sıralanan ‘TECHNO-IK Çözümleri’ görev süresi devam eden veya son eren tüm personele ait bilgilerin izlenmesine olanak sağlar.

- Fotoğraf, açıklama ve not skalaları oluşturma
- Personele ait döküman ve dosya tanımları
- Personeli özel grup ve statülerde tanımlayabilme
- Her firmanın kendi işleyişine uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilmesi
- Giriş-çıkış işlemleri ve hesaplamalarının istenilen kriterler ile yapılabilmesi
- Asgari ücret ve diğer resmi oranlarda toplu değişiklik yapma imkanı
- Farklı kriterler bazında personel grubu veya niteliklerine göre geçerli olacak yeni ücretlerin yönetilmesi
- Elektronik ortamda verilmesi gereken e-bildirge-banka transfer işlemlerinin program aracılığı ile yapılması
- Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametrelerinin tarih kontrollü olarak saklanabilmesi ve geçmişe yönelik hesaplamalara ulaşılabilme
- Personellere ait detaylı analiz yapma imkanı
- Resmi dairelere verilmesi gereken tüm formların hazır olarak basılması
- Belirli formattaki dosyalardan veri aktarımı yaparak tanımlamaların hızla yapılma imkanı
- Yasal oranlardaki değişikliklerin sisteme otomatik yansıtılabilmesi
- Eğitim, Performans, Kariyer yönetimi gibi İnsan Kaynakları birimine ait tüm operasyonların sistem üzerinde işletilebilmesi
- Sistemden alınan raporların formatını Adobe Acrobat (*.pdf), Word (*.doc), Excel (*.xls), Crystal Report (*.rpt) olarak alınabilmesi
- Organizasyon ağacında yer alan popup menüler ile, işlem ekranlarına hızlı ulaşım özelliği
- Belirli kart ekranlarında giriş zorunluluğu olan alanların kullanıcı tarafından belirlenebilmesi
- Kullanıcı tarafından belirlenen işe giriş evrakları ve yasal yükümlülük evraklarının eksikliği durumunda otomatik bilgilendirme yapılması
- Kullanıcı istediği taktirde, program güncellemelerinin web üzerinden otomatik olarak yüklenip, kullanıma hazır hale getirilmesi
- Tüm ekranlarda yapılacak işlemler veya ilgili sayfalara kolay erişim sağlanabilmesi
- Form tipinde olan raporların e-mail yolu ile istenen noktaya göndermek, bordro hesap pusulası gibi şahsa özel çıktıları ise aybaşlarında personellere şifreli şekilde göndermebilme
- İşyerlerini farklı veya aynı veritabanı üzerinde tutma imkanı