Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Techno IK

Raporlama Yönetimi

Techno insan kaynakları raporlama yönetimi ile esnek ve fonksyonel çözümler sağlamıştır. Sistemde geniş kapsamlı bir rapor bankası bulunmaktadır. Bunun dışında, kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda raporlar yaratabilmeleri için rapor analiz araçları vardır.

Raporlamadan elde edilen tüm sonuçlar ekranda görüntülenebilme, yazıcıdan basılabilme ve Excel’e aktarılabilme imkanı sunulmuştur.

- Bordro ve Tahakkuk Raporları
- Personel Raporları
- İzin Raporları
- Puantaj Raporları
- Aday Raporları
- Eğitim Yönetimi Raporları
- Sağlık Yönetimi Raporları
- Ücret Yönetimi Raporları
olarak gruplanmış formlar ve kullanıma hazır analizlerden oluşmuştur. Hazır özelliklerini değiştirme imkanı yanında yeni analiz hazırlanırken kullanılan listeleme ve veri kaynağı ayarları sayesinde esnek ve akıllı raporlar tasarlanmasını sağlar.

- SGK, İŞKUR, Bölge Çalışma Müdürlükleri ve diğer resmi kurumlarda kullanılan formları sistemden hazır olarak alınabilmesi.
- Tüm raporların elektronik posta ile sistem üzerinden gönderilebilmesi.
- Çarşaf, İcmal, Toplam Maaş bordrosu gibi standart raporların kolayca alınabilmesi.
- Var olan bir word dosyasına analiz sonucunda ekrana alınan veriyi aktarma özelliği.