Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Techno IK

Harcirah Yönetimi

Şirket çalışanlarının görev amaçlı yurtiçi ve yurtdışı seyahatlarında yasal olarak belirlenen miktarda harcirah ödemelerini takip edilmesi için kullanılan moduldur. Seyahat tarihleri arasında ödenmesi gereken tutarın hesaplanmasını sağlar.

Personelin son brüt ücretinin dahil olduğu dilime göre , yapılacak seyahatin günlük kanuni ödenek tutarı otomatik olarak tespit edilerek, kur bilgisi gerekiyorsa ilgili ülke döviz kurunun merkez bankasından online elde edilmesi ile toplam tutar ve damga vergisi rakamı hesaplanır.

- Harcirah Parametreleri, Harcirah Girişi ekranlarından oluşur.
- Personele ait seyahat edilecek ülke ve gün seçildiğinde Fiş kaydının oluşması.
- Harcirah ödemesi için kullanılmak üzere makbuz baskısının sistemden alınabilmesi.
- Yabancı para cinsinden girilmiş olan ödeneklerin hangi tarih baz alınarak Türk Lirası’ na dönüştürebilme.
- Oluşan kayıtların seçilen dönemdeki bordro hesaplamalarına yansıtma özelliklerine sahiptir.