Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Yeni Nesil

Mobil Uygulamalar

Balance Bilgisayar tarafından satışı yapılmakta olan Ticari paket ve Kurumsal Kaynak Planlaması paketleri ile entegre bir yapıda çalışacak mobil uygulama otomasyonlarını son kullanıcıların hizmetine sunmaktır. Son kullanıcının gerek mobil uygulamalar gerekse süreç yönetimi için tek bir firma ile muhatap olması ile karşılaşılabilecek veri aktarma vb. sorunların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Sürekli olarak artan rekabet koşulları dikkate alındığı zaman farklı sektörlerde da olsa bir çok pazarlama şirketinin artık müşteriye yerinde hizmet götürmek zorunda olduğu bilinen bir gerçektir. İşte bu noktada plasiyerlerin müşteri yanında yani sahada gerçekleştireceği süreçlerin kontrol altına alınması için mobil uygulamalar devreye girmektedir .

Sıcak Satış Nedir?

Hedeflenen müşterilere düzenli bir rut doğrultusunda yapılan, malın anında teslim edildiği ve önceden ayarlanmış tahsilat kurallarına uyulan satış sistemini sıcak satış olarak nitelendirebiliriz. Sıcak satış, müşteri odaklıdır ve bunda da ana hedef, müşteriye değer katabilmektir.

Link Mobil Sıcak Satış Uygulamasının Faydaları
- Satış stratejilerinin doğru oluşturulabilmesi için güncel müşteri bilgilerinin toplanması.
- Yaşlandırma ve tahsilat takibi ile alacak riskinin en aza indirilmesi.
- Sahadan anlık stok ve satış takibi.
- Ürün fiyatlandırma, müşteri iskontosu vb. pazarlama aktivitelerinin kontrol altına alınması.
- Plasiyer inisiyatifi yerine kurumsal pazarlama stratejileri ile çalışma imkanı.
- Sahada faturalama ile hızlı ve hatasız uygulama.
- Mobil yazıcı sistemleri ile sahada fatura, irsaliye, makbuz çıktılarının üretilebilmesi.
- Link ürünleri ile tam entegrasyon sayesinde aktarım hatalarından ayıklanmış olması.

Soğuk Satış Nedir?

Soğuk satış, müşteri odaklı saha satış sistemlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Hedeflenen müşterilere düzenli bir rut doğrultusunda yapılan, malın anında teslim edilmediği, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak siparişlerin alındığı yöntemdir. Soğuk satışta plasiyer için asıl olan, müşteri ihtiyaçlarının doğru bir şekilde analiz ve tespit edilmesi ve buna uygun reçetelerin sunulmasıdır.

Link Mobil Soğuk Satış Uygulamasının Faydaları
- Satış stratejilerinin doğru oluşturulabilmesi için güncel müşteri bilgilerinin toplanması.
- Yaşlandırma ve tahsilat takibi ile alacak riskinin en aza indirilmesi.
- Sahadan anlık stok takibi.
- Ürün fiyatlandırma, müşteri iskontosu vb. pazarlama aktivitelerinin kontrol altına alınması.
- Plasiyer inisiyatifi yerine kurumsal pazarlama stratejileri ile çalışma imkanı.
- Mobil yazıcı sistemleri ile sahada sipariş, fiş ve makbuz çıktılarının üretilebilmesi.
- Link ürünleri ile tam entegrasyon sayesinde aktarım hatalarından ayıklanmış olması.

Mobil Depo Sayımı

Yoğun depo hareketliliği yaşayan işletmeler için fiziksel stokları ile sistemlerinde kayıtlı stoklarının bir birini tutması çok önemli bir husustur. Bu nedenle, bu tür işletmeler için periyodik olarak depo sayımı yapmak vazgeçilmez bir iş süreci olmaktadır. Stok kayıtları arasındaki tutarsızlık bir çok işin tekrar yapılmasını gerektirip, işletmeler için ciddi bir zaman kaybına neden olmaktadır.

Mobil Depo uygulaması, işletmeler için hızlı, doğru ve güvenilir depo sayımlarının yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Mobil el terminalleri ile yapılan depo sayımının sisteme doğrudan Sayım Sonuç ya da Sayım Farkı olarak aktarılmasıyla, fiziki ve kayıtlı stok bilgilerinin birbirini tutması sağlanmış olur .

Mobil Depo Sevkiyatı

Müşterilerine kaliteli bir hizmet sunma anlayışıyla yola çıkan işletmelerin, depo süreçlerini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yönetebilmeleri için geliştirilmiştir. Müşteriye ürün tedarikindeki kalite anlayışı; hızlı, güvenli ve eksiksiz bir dağıtım sistemiyle mümkün olabilmektedir.

Mobil Depo sevkiyat sistemi, kendi içerisinde iki farklı süreci yönetebilecek şekilde tasarlanmıştır;
- Ticari Paket veya Kurumsal Kaynak Planlaması paketine işlenmiş siparişlerin müşteri veya sipariş numarası bazında depodan toplanması ve sevkiyatı.
- Sipariş olmadan, doğrudan depodan müşteriye yapılan ürün sevkiyatı

Mobil el terminali ile yapılan toplama işleminde, toplanan ürünün miktar ve barkod kontrollerinin yapılması sayesinde siparişlerin müşterilere hızlı ve eksiksiz olarak ulaştırılması sağlanmış olur.