Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Yeni Nesil

Muhasebe

Mali mevzuat ve genel kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanan Yeni Nesil Muhasebe Çözümleriyle, işletmelerin operasyonları ile yasal yükümlülüklerini eş zamanlı bir şekilde yerine getirmeleri hedeflenmiştir. Böylelikle mali dönem sonunda zorunlu olarak hazırlanması gereken yasal defter ve mali tabloların yanısıra, işletmelere ihtiyaç duydukları zamanlarda analiz ve değerlendirme yapma imkanı da sağlanmaktadır.

Yeni Nesil Muhasebe çözümlerinde; kullanıcıya esnek hesap planı yapısı sayesinde geniş kırılım imkanları sunulmuş, alt hesapların herhangi bir şarta bağlı olmadan tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Tek düzen hesap planının yanı sıra farklı bir hesap planına göre raporlamalar ve değerlendirmeler yapılabilmektedir. Tüm işlemlerin birden fazla para birimiyle takibi ve girilen kur bilgilerine göre işlemlerin TL’den dövize, dövizden TL’ye otomatik çevrilebilmesi mümkündür. İşletme faliyetleri sonucu oluşan borç/alacak işlemlerinin mahsup, tahsil, tediye kayıtlarının otomatik oluşturulabilmesi, mizan, defter-i kebir, yevmiye defteri gibi yasal defterlerin ve bilanço kar/zarar tablolarının Türk Lirası ve döviz cinsinden düzenlenebilmesi, özel hesap dönemi tanımlanabilmesi, açılış, kapanış ve dönemsel yansıtma fişlerinin otomatik oluşturulabilmesi mümkündür.

İşletme faliyetleri sonucu oluşan gelir ve giderlerin tanımlanan masraf merkezlerine göre dağılımları izlenebilmekte, aynı anda birden fazla şirketin muhasebe kaydı tutularak, konsolide bilanço ve kar-zarar tablolarının düzenlenebilmekte, Link Yeni Nesil’de hazırlanan KDV Muhtasar Beyanname ve Geçici Vergi bilgilerini XML dosya transfer özelliği kullanılarak e-beyanneme hazırlanabilmektedir.