Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Yeni Nesil

İşletme Defteri

İşletme Defteri tutmakla yükümlü kuruluşlar için Yeni Nesil İşletme Defteri Çözümleri, sınırsız defter tutabilme, her türlü gelir gider kayıtlarının işlenmesi olanaklarını kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Giriş/çıkış işlemleri ile ilgili KDV takip edilebilmekte, hesap özetleri hazırlanabilmekte, stok kartları ile stok işlemlerinin kontrolü yapılabilmektedir. Demirbaş kartı ile ayrılacak amortisman ve indirilebilir KDV'nin takibinin yapılabilmesi, aylık KDV beyannamelerinin hazırlanması ve işletme defterinin resmi dökümünün alınabilmesi, işletme defteri tutmakla yükümlü kuruluşlar için, her türlü gelir gider kayıtlarının işlenebilmesi mümkündür.