Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Yeni Nesil

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymetlerin satın alınmasından elden çıkarılmasına kadar tüm amortisman hesaplamalarının takip edilmesi için Yeni Nesil Sabit Kıymetler Çözümleri işletmelerin hizmetine sunulmuştur.

Sabit kıymet değerlemelerinin otomatik olarak yapılabilmesi, sabit kıymetlere ilişkin amortismanların, eşit tutarlar veya azalan bakiyeler yöntemlerine göre hesaplatılabilmesi yapılabilmekte, sabit kıymet satış işlemlerinde; satış bedeli, satılan miktar, satılanların birikmiş amortismanı, maliyeti ve oluşan kar gibi bilgiler izlenebilmektedir. Ödenen KDV tutarının kaç yıla bölüneceği ve indirilecek KDV miktarı takip edilebilmekte, sabit kıymetlere ilişkin kasa değeri, birikmiş amortisman, değerlenmemiş amortisman, maliyet bedeli, satılan miktarın net değeri gibi bilgiler, dönemsel veya yıllık olarak izlenebilmekte, sabit kıymetler mizanı ile amortisman listeleri gibi listeler düzenlenebilmektedir. Sabit kıymetlerin bulunduğu işyerine, bölüme ve tahsis edildiği çalışana göre detaylı takibini yapmak mümkündür.