Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Campus

Elektrik Faturalama Çözümleri

Günümüzde elektrik dağıtımı iki elden yapılmaktadır;
- Coğrafi bölgeler ile kısıtlı 21 adet perakendeci.
- Coğrafi kısıtı olmayan birçok toptancı.

Toptancılar, elektriği piyasadan veya doğrudan üreticiden alıp sarfiyatı belli büyüklüğü aşan tüketicilere satmaktadırlar. EPDK’nın düzenlemeleri çerçevesinde, bu büyüklük her geçen gün azaltılarak piyasa bu tarafa yöneltilmektedir.

Bir büyük tüketici ne kadar fazla elektrik alırsa ve özellikle ne kadar fazla sabit elektrik alım garantisi verirse o kadar ucuza elektrik alabilmektedir. Bunun sonucu organize sanayi bölgeleri, iş merkezleri, alışveriş merkezleri gibi nispeten küçük tüketicileri barındıran mahallerde; tüketiciler birleşerek toptancılardan ortak aldıkları ucuz elektriği kullanmaktadırlar.

Toplu alınan elektrik bedellerinin büyüklüğü ve ödeme vadelerinin kısalığı, toptancıları sattıkları elektriği kısa bir zaman diliminde hızla faturalamaya zorlamaktadır. Ancak elektrik faturasının olağan faturalardan oldukça farklı ve karmaşık olması, abonelerdeki sayaçların kısa sürede tek tek, hızla ve doğru okunması bu operasyonun en önemli adımını oluşturmaktadır.

Campus Elektrik Faturalama Çözümü ile;
- Abone ve abone sözleşmelerinin takibi yapılabilmektedir.
- Modül içerisinde yer alan hesaplama metodolojisi ile kurumların her türlü farklı hesaplama yöntemlerine cevap verebilmektedir.
- Aktif – Reaktif (endüktif / kapasitif) tüketim miktarları ve tutarları ile eğer varsa 3 zamanlı (gündüz/puant/gece) aktif tüketim değerleri.
- Kayıp ve kaçak bedeli, perakende satış hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, dağıtım sistemi kullanım bedeli,
  güç aşım bedeli, vb şekildeki aktif sarfiyatın ilgili birim fiyatına bağlı ekler.
- Enerji fonu, TRT payı, belediye payı şeklindeki aktif sarfiyat tutarının belli bir yüzdesi olarak uygulanan ekler hesaplanarak faturaya
  yansıtılmaktadır.
- Kurumların farklı fatura formatlarına göre, basılan matbu evrak üzerindeki alanlar kuruma özel fatura tasarımına olanak sağlamaktadır.
- Abonelerin ödemeleri takip edilebilmekte, son ödeme tarihi sonrasında yapılan ödemelere gecikme faizi hesaplanabilmektedir.
- Elektrik faturaları arka ofiste kullanılan Ticari Yazılım veya Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımına entegre edilebilmektedir.

Campus Elektrik Faturalama Çözümü, toptan elektrik alıp dağıtan ya da bünyesindeki firmalar için elektrik faturasını toplu ödeyen organize sanayi siteleri, alış veriş merkezleri ve iş merkezlerinin anında sayaç okuma ve faturalandırma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilmiştir.

El Terminali ile Elektrik Faturalama

El Terminali ile Elektrik Faturalama çözümü, Windows tabanlı el terminalleri ile sayaçlardan okunan tüketim değerlerinin, okuma sırasında faturalamasının yapılabildiği bir çözümdür.

- El terminaline görevlinin dolaşacağı hat üzerinde bulunan abonelerin; unvan, adres, vergi bilgileri, son okuma bilgileri ve güncel tarife bilgileri Campus
  tarafından yüklenir.
- Abone sayacının başına gelen görevli; sayaç elektronik ise otomatik olarak okutur, sayaç bu özelliğe sahip değil ise okuma değerlerini elle girer ve anında
  faturayı el terminali üzerindeki yazıcıdan onaylı olarak basar ve abone yetkilisine verir.
- İş yerlerinin normal elektrik tüketimi haricinde aylık genel elektrik kullanımı (çevre aydınlatması) gibi ekler abone faturalarına m2 ya da belirlenen başka bir
  kritere göre eklenebilmektedir.
- Tüm aboneler dolaşıldıktan sonra Campus el terminalinden fatura ve son okuma bilgilerini alır ve kendi veritabanını günceller. Bu aşamadan sonra kesilen
   faturalara ilişkin bilgiler gerideki yazılıma online, xml veya text olarak aktarılır.
- Okumalar bir veya daha fazla el terminali ile yapılabilir.

Yeni Nesil ve Güneş Sistemi ürünleri ile tam entegre çalışması sayesinde abonelere kesilen faturalar kolaylıkla muhasebeleştirilebilmektedir.