Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Campus

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Yirminci yüzyılın sonu ile yirmibirinci yüzyılın başlangıcı arasında geçen otuz yıllık sürede, gerek Türkiye’de gerekse dünyada büyük bir değişim yaşandı. Yaşanan bu değişim üçyüz yıllık sanayi toplumu anlayışımızı kökünden etkiledi. Bir yandan küreselleşen dünya, diğer yandan hayatımıza nerede ise bir gecede giren internet ve diğer teknolojik cihazlar yaşam biçimimizi hiç olmadığı kadar etkiledi.

Değişen bu piyasa dinamikleri Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relations Management) kavramını doğurdu.

Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramı nedir? ne işe yarar? sorularını şöyle toparlayabiliriz.

Fark Yaratma

Piyasalarda rekabette en önemli avantaj bir farkılılık yaratabilmektir. Ürünlerinde, iş yapma biçiminde, hizmetlerinde rakiplerine göre bir şekilde farklılık oluşturan firmalar kısa sürede öne çıkmaktadırlar. Ancak üretimden ve tasarımdan gelen güç, gelişen teknoloji sayesinde kolayca taklit edilmekte ve farklılık yaratmakta yetersiz kalmaktadır. Günümüzde birçok ürün grubunda temel özelliklerin tüm markalar için aynı olduğunu söylemek mümkündür. Benzer şekilde sürekli yenilenen ve geliştirilen satış ve pazarlama teknikleri dahi artan iletişim olanakları nedeni ile kısa sürede kopyalanmakta ve artık fark yaratamamaktadır.

Sonuç olarak müşteri ilişkileri yönetimi, değişen müşteri talep ve davranışlarına göre farklılaşmanın başta gelen yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sadık Müşteri

Müşterilerin devam eden ilişkisi, sadakatleri ve artarak devam eden satın alma eğilimleri, güçlü rekabet koşullarında şirketleri koruyacak varlıklardır.

Dalgalanan piyasa koşulları, kriz beklentileri ve rastgele dolaşan bir müşteri adayını kapmak için hazır bekleyen rakiplerin varlığı karşısında; ortalama bir satış seviyesinin korunması, belli bir oranda sadık müşteri tutmayı gerektirmektedir.

Her gün daha fazla satmak zorunda olan ve kıyasıya rekabet eden şirketler için müşteri kazanmak ve kazanılanları kaybetmemek ciddi bir zorunluluktur. Ayrıca eski müşteriyi elde tutmak, yeni müşteri kazanmaktan daha kolay ve ucuzdur. Yapılan araştırmalar yeni bir müşteri kazanmanın maliyetinin, eski müşteriyi elde tutma maliyetinden altı katı fazla olduğunu göstermektedir.

Müşteri sadakatinin temelini müşteri memnuniyeti oluşturur. Ürün ve hizmet kalitesinden memnun olan müşteriden edinilecek kazançları şöyle sıralayabiliriz;

- Çevresindekilere ürün veya şirket ile ilgili pozitif düşüncelerini aktararak şirket imajına olumlu katkıda bulunurlar. Pek çok pazarda tavsiyeler ve müşteri yorumları, yeni işler kazanmanın en önemli yoludur.Genelde kişisel tavsiyeler reklam ve bedeli ödenmiş diğer iletişim yollarından daha fazla ikna gücüne sahiptir.
- Daha önceki deneyimlerine dayanarak yeni ürün ve hizmet alımında memnun olduğu işletmenin ürünlerini tercih ederler.
- Rakip firmaların ürünlerine karşı daha az duyarlıdırlar.
- Müşteriler şirketi daha iyi tanıdıkça, onlara hizmet sunmanın maliyeti göreceli olarak azalır. Her iki taraf da birbirlerini tanıdığından sorunların çözülmesine daha az zaman harcanır.

Bütün bunlara bakıldığında eldeki müşteriler için yeni stratejilere gereksinim olduğu aşikardır.

Değişen Müşteri Profili

Geçen yüzyılın sonlarına kadar, müşteriler belli hedef kitleler halinde bir bütün olarak değerlendirilir, yüksek kaliteli ve düşük fiyatlı ürünler ile fazla sayıda müşteriye ulaştırmaya çalışılırdı. 1990’lı yıllardan başlayarak özellikle artan internet kullanımı tüketicinin farkındalığını hiç olmadığı kadar arttırmıştır. Bireyselliğin ön plana çıkmasıyla birlikte, tüketiciler sadece kendileri için üretilmiş, sadece kendilerine sunulmuş, sadece kendileri için tasarlanmış ürünler ve hizmetlere daha fazla ilgi göstermeye başlamışlardır. Değişen şartlar sonucunda firmalar da pazarda var olmanın ön şartının tüketicilerini dinlemek, isteklerini anlamak olduğunu anlamışlardır.

Personel Devamlılığı

İşletmelerin başta gelen sıkıntılarından biri de, sık yaşanan personel değişimleridir. Çoğu işletmede müşteri bilgileri dosyalanıp arşivlenmekte buna rağmen personelin izinli olduğu dönemde veya işten ayrılması durumunda müşteri ile ilişkiler kaldığı noktadan sürdürülememektedir. Bu durumun temel sebebi çalışanların beynindeki, kişisel bilgisayarındaki veya dosyalarındaki müşteri bilgilerine ulaşılamamasıdır. Kişilerin tekelindeki bu bilgiyi oradan çekip almanın en doğru yolu bilgiyi merkezileştirilmiş bir müşteri ilişkileri yönetim sistemine aktarmaktır. Müşteriler ile kurulan ilişkilerin merkezi bir sistemde toplanması, işletmenin kurumsal imajını güçlendireceği gibi müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlayacaktır.

Müşteriyi ve Müşteri Adayını Tanımak

Kendileri kolay kolay kabul etmese dahi insanlar karşısındakinin kendine benzer düşüncelere, inanışlara sahip olmasından hoşlanırlar, etkilenirler. Tuttuğu takımın renklerine sahip kravat takmış bir satıcıya karşı, rakip takımın renklerine bürünmüş bir satıcının ikna gücünün üstünlüğü defalarca kanıtlanmıştır. Müşteri hakkındaki tüm detayların ve istihbarat bilgisinin kişiden kişiye aktarılmasının en sağlıklı yolu yine bir müşteri ilişkileri yönetim sistemidir.

Campus – Müşteri İlişkileri Yönetimi

Campus çatısı altında birçok ürünü barındıran Bütünleşik bir Kurumsal Yönetim Sistemidir. Campus Müşteri İlişkileri Yönetimi şu parçalardan oluşmaktadır.

- Kurumlar ve Kişiler
- Görüşme Notları
- e-posta ve SMS
- Ajanda
- Ziyaretçiler
- Anket ve Sınavlar
- Görev Yönetimi