Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Yeni Nesil

Finans

Müşteri, satıcı, banka hesaplarının takibi, ödeme ve tahsilat planlarının oluşturulması ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen risk, adat ve faiz hesaplamaları, Yeni Nesil finans çözümleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Enflasyonist ortamda oluşan finansal riskler göz önüne alınarak kasa, banka senet/çek işlemlerinin takip edilmesi ve gerçekçi nakit akış planlarının oluşturulması, böylelikle finansal kayıpların en aza indirilerek, doğabilecek zararları önleyici kararlar alınması sağlanmaktadır.

Borç /Alacak Kapama

İstenilen satış faturalarının müşterilerden yapılan tahsilatlarla eşleştirilerek kapatılması, en uygun borç/alacak hesap eşleme şeklinin belirlenebilmesi için çeşitli faturaya karşı ödeme eşleme alternatiflerinin denenebilmesi, borç/alacak kapama işlemleri ile kısmen veya tamamen kapanmış kayıtların izlenmesi ve açıkta kalan borçlar için yaşlandırma yapılması mümkündür.

Banka

Sınırsız banka ve her bankanın farklı şube ve hesaplarının takip edilebilmesi, banka işlemlerinde virman, borç/alacak kayıtlarının otomatik olarak gerçekleştirilmesi, bankalarla sağlanan entegrasyon sayesinde işletme ile banka arasındaki senet, çek, nakit bilgilerinin ve hesap mutabakatlarının otomatik güncellenmesi, eldeki senet/çekler, beklenen tahsilatlar ve vadesi dolmamış faturalar dikkate alınarak, yapılması gereken ödemeler için nakit akışının planlanması, portföydeki senet ve çeklerin banka tahsilat ve teminat işlemlerinin izlemeleri yapılabilmektedir.