Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Güneş Sistemi

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymetlerin satın alınmasından başlayarak, elden çıkarılmasına kadar tüm dönemsel amortisman ve değerleme ve enflasyon muhasebesine göre hesaplamalarının yapılması ve ilgili muhasebe hesaplarına yansıtılması işlemlerinin takip edilmesi için Güneş Sistemi Sabit Kıymetler çözümleri işletmelerin hizmetine sunulmuştur.

- Sabit kıymetlerin bulunduğu işyerine, bölüme ve tahsis edildiği çalışana göre detaylı takibi.
- Sabit kıymetlerin tedarikçi bilgilerinin, satınalma tarihinin, teşvik-kredi gibi satınalma şeklinin izlenmesi.
- Sabit kıymetlere ilişkin amortismanların ekonomik ömürlere göre hesaplanması.
- Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan TEFE oranlarına göre; 3'er aylık dönemlerde enflasyon değerlemelerinin otomatik yapılması.
- Sabit kıymetlere ilişkin kasa değeri, birikmiş amortisman, değerlenmemiş amortisman, maliyet bedeli, satılan miktarın net değeri gibi bilgilerin izlenmesi.
- Sabit kıymetlere ilişkin ödenen KDV tutarının kaç yıla bölüneceği ve indirilecek KDV'nin takibi.
- Sabit Kıymete ilişkin amortisman ve değerleme hesaplamalarının aylık veya yıllık olarak yapılabilmesi.
- Sabit kıymetlere ilişkin kasa değerini arttıran giderlerin takibi.
- Sabit kıymetler satış işlemlerinin; satış bedeli, satılan miktar, satılanların birikmiş amortismanı, maliyeti ve oluşan kar gibi bilgilerinin izlenmesi.
- Sabit kıymetler mizanı ile Enflasyon Değerlemesine göre amortisman listelerinin düzenlenmesi.
- Sabit kıymetlerde aktife alınmadan önceki harcamaların, yapıldıkları tarih itibari ile düzeltilmesi.