Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Techno IK

Bordro Tahakkuk Yönetimi

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi Modülü ile yasal ve işletmeye özgü parametreler kullanılarak bordrolar hazırlanır.

Özelliklerinden bazıları aşağıda listelenmiştir;
- Maaş hesaplamalarının Türk Lirası veya istenilen bir döviz cinsinden yapılabilmesi.
- Netten brüte, brütten nete aylık, günlük, saatlik maaş hesabı yapılması.
- Organizasyona göre ek kazanç, kesinti ve sosyal yardım tanımlanıp, netten veya brütten hesaplama yapılması.
- Personelden yapılacak özel kesintilerin taksitlendirilmesi.
- Özel kesintilerin 'ücret', 'ek kazanç' veya 'sosyal yardımlar' ile ilişkilendirilmesi.
- Organizasyonda birime ve işyerine göre fazla mesai ve ikramiye parametreleri tanımlanması.
- Sendika takibi yapılması.
- İstenirse birden fazla sayıda bordro oluşturulması ve bordroların aynı form üzerinde birleştirilmesi.
- İstenilen raporların ve bordro listelerinin düzenlenmesi.
- Maaşların çalışılan bankalara ait disketlerinin sistem üzerinden oluşturulabilmesi ve transfer edilmesi.
- Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması.
- Fark bordroların düzenlenmesi.
- Özel sigorta ve vergi indirimi hesaplamaları yapılması.
- Personel ödemelerinin masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebeleştirilmesi.
- Personele ait masrafların bölgelere göre dağılımı.
- E-bildirge SGK işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi.
- SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinin talep ettiği resmi form ve evrakların hazır olarak sistemden alınması.
- Yasal ve kurumsal bilgilerin parametrik tanımlanabilmesi, tarihsel olarak geçmişe dönük takibi.
- Ücret hesaplamalarında puantaj kullanılarak aylık, günlük ve saatlik olarak netten brüte veya brütten nete doğru hesaplama.
- Personele ait puantaj kartlarının, öndeğerler veya hesap şablonları kullanılarak kolay ve hızlı şekilde oluşturulması ve güncellenebilmesi.
- Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret v.b.) hazırlama imkanı.
- Tek kişi veya belirtilen kritere göre bordro hazırlama imkanı.
- Bordro dökümleri ayrı veya birlikte alabilme.
- Geçmiş dönemlere ait bordrolarının takibi.
- Personele ait özel sigorta işlemlerinin de program içinden takip edilip, bordroya yansıtılabilmesi.
- Sonraki aylar için çalışanların bordro maliyet özelliğini çalıştırarak bütçe değerlendirme ve mevcut kadro dışında tahmini personel alımlarının pozisyon bazında maliyetinin takibi.
- Bordro maliyet hesaplama özelliği ile ileri dönük personel maliyetlerinin organizasyonel yapıda liste ve grafik şeklinde raporlanabilmesi.