Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Yeni Nesil

Satış Pazarlama & Satın Alma

Siparişten teslimata kadar, işletmelerin doğru zamanda ve uygun koşullarda müşterilerine ulaşmalarını sağlayacak tüm satış operasyonlarının yönetimi, satınalma ve stok maliyetlerini en aza indirebilmeleri Yeni Nesil'de, satış- pazarlama ve satınalma departmanları için sunulan çözümler ile sağlanmaktadır. Değişik kanallardan gelen satış bilgilerinin doğru ve düzenli bir şekilde tutulması, satışların verimliliğini arttırmak, doğru yerlere kanalize olmak ve varolmayan bir satış potansiyelini ortaya çıkarmak satış departmanı açısından önemlidir. Yeni Nesil ile, müşteriye sunulan hizmetin kalitesini artıracak, karar alma süreçlerini verimli hale getirecek ve etkin stratejiler geliştirilmesini sağlayacak çözümler satış-pazarlama ve satınalma departmanlarının hizmetine sunulmuştur.

Satış Siparişi, İrsaliyesi ve Faturası

Yeni Nesil’de yer alan; Satış Siparişi, İrsaliyesi ve Satış Faturası programlarıyla, sipariş takibi, irsaliye ve faturaların düzenli bir şekilde oluşturulabilmesi, müşteri risk durumuna göre sipariş onayının verilebilmesi ve engellenmesi, aynı müşteriye ait siparişlerin farklı teslim adreslerine istenilen miktarlarda yönlendirilebilmesi, yapılacak sevkiyatların bekleyen tüm siparişlere göre toplu olarak veya tek bir sipariş için yapılabilmesi, eldeki stok miktarları doğrultusunda bekleyen siparişlerin müşterilere sevk edilebilmesi, müşteriye sipariş tesliminde, kritik stok veya mevcut stok adedini aşması durumunda istenirse teslimatın durdurulabilmesi, birbirini takip eden diğer entegre süreçler sayesinde stok durumu dikkate alınarak sipariş onayının verilebilmesi, stok durumu dikkate alınarak teslim tarihinin belirlenebilmesi, ürün veya müşteriye göre teslimatı tamamlanan veya açıkta kalan siparişlerin izlenebilmesi, perakende ve fason faturası gibi özel faturalar düzenlenebilmesi, farklı döviz cinsleriyle satılan malların aynı faturada yer alabilmesi mümkündür. Ayrıca, sevkiyat ve mal kabullerinde barkod el terminalleri kullanımıyla giriş-çıkış işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesi, faturalarda Özel Tüketim Vergisine tabi ürünlerinde gösterilebilmesi işlemleri de yapılabilmektedir.

Satınalma Sipariş, İrsaliye ve Fatura Takibi

Teslim edilmemiş veya eksik teslim edilmiş siparişlerle, tamamlanmış siparişlerin, tedarikçi veya ürüne göre takibi yapılabilmekte, verilen siparişler tedarikçi tarafından yapılan teslim miktarlarıyla karşılaştırılabilmekte, eksik veya fazla teslimatlar belirlenebilmektedir. Onaylanan satınalma siparişlerinin teslimat sırasında otomatik olarak kapatılabilmesi, tedarikçiden gelen faturaların miktar ve ödeme bilgilerinin önceden tanımlanmış siparişler dikkate alınarak otomatik faturalaştırılabilmesi mümkündür.

Kredi Risk Takibi

Müşteriler için tanımlanan kredi limitleri dikkate alınarak, sipariş, sevkiyat ve satışların onaylanması veya engellenmesi, müşteriden alınan ayni ve nakti teminatların izlenebilmesi, müşterilerin henüz tahsil edilmemiş fatura, senet /çek işlemleri, karşılıksız çek ve protestolu senetlerinden doğan risklerinin izlenebilmesi, tüm risk ve kredi analizlerinin istenilen bir döviz cinsi ve döviz kuruyla takip edilebilmesi, müşterilerin genel cirodaki payı veya borcunun toplam cirosuna oranı gibi istatistik bilgilerinin otomatik güncellenmesi Yeni Nesil’de yapılabilmektedir.