Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Yeni Nesil

Stok Yönetimi

İşletmelerin satış, satınalma ve üretim departmanlarında verimliliğin arttıralarak işletme karlılığının yükseltilmesi, sağlıklı bir stok yönetimiyle mümkündür. Yeni Nesil Yönetim sisteminde stok yönetiminde eldeki stok miktarları, giriş-çıkışları, sipariş ve üretim süreçleri izlenerek, hammadde, mamul ve ticari malların kritik, en az ve en çok stok seviyeleri takip edilebilmektedir. Stok yönetimi için gerekli olan bu iş süreçleri ile, maliyetlerin kontrol altına alınması, böylelikle işletme karlılığının arttırılması sağlanmaktadır.

Stok Planlaması

Birden fazla ürün koduna veya tedarikçi firma koduna göre stok takibi yapılabilmekte, stoktan çıkan ürünlerin geriye dönük bilgileri izlenebilmektedir. Farklı çevrim katsayıları kullanılarak yaratılan üç değişik stok birimi sayesinde; adet, koli, palet gibi birimlerle stok takibi yapılabilmesi mümkündür. Giriş-çıkış işlemleri hurda, konsinye, fire, hediye gibi değişik şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Tanımlanan kritik stok seviyeleri dikkate alınarak siparişler planlanabilmekte, stok kartları ürün kodu dışında değişik özelliklere göre gruplanıp, bu gruplamalara göre analizler yapılabilmektedir. Rezerv edilmiş ürünlerin takibinin yapılabilmesi, masraf merkezlerine göre alım/satım analizlerinin yapılabilmesi, ürünlerin depo ve raf bazında takip edilebilmesi, devirlerinin yapılabilmesi mümkündür.

Barkodlu OTVT Uygulaması (Otomatik Tanıma ve Veri Toplama)

Her ürün için birden fazla barkod numarası tanımlanabilmesi, stok giriş ve çıkış işlemlerinin barkod okuyucularla her aşamada hatasız takip edilebilmesi, otomatik tanıma ve veri toplama için kullanılan barkod el terminalleriyle stok sayım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, ambarlarda yer alan malların transferleri, mal hareketlerinin yine barkod okuyucular ile kontrol edilebilmesi Yeni Nesil’in içerdiği özelliklerdir.

Stok Analizleri

FIFO ve Ortalama Maliyet gibi değişik maliyet yöntemleri ile stoktaki ve satılan malın maliyetlerinin hesaplanabilmesi mümkündür. Son hesaplanan maliyetler, stok kartlarına ve satışlara yansıtılabilmektedir. Ürün ve ürün grupları için Yeni Türk Lirası ve Döviz cinsinden maliyet analizleri yapılabilmekte, kritik stok seviye analizleri, stok durum raporu, ürün, müşteri, satış elemanı veya masraf merkezlerine göre dönemsel satış analizleri alınabilmektedir. Depolara göre stok analizlerinin yapılabilmesi de mümkündür.