Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Campus

Eğitim Kurumları Çözümleri

Özel okullar çağdaş Türk eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Okul öncesi eğitimden ilköğretime, liseden üniversitelere kadar her alanda binlerce özel eğitim kurumu tüm ülkede hizmet vermektedir. Campus eğitim kurumlarına ilişkin çözümleri iki başlık altında ele almaktadır.

Eğitim Kurumları Yönetimi

Bir eğitim kurumunun en sıkışık olduğu dönem şüphesiz kayıt dönemidir. Yüzlerce eski ve yeni, veli ve öğrenci hemen hemen aynı günlerde kapı önlerinde birikmektedir. Bu birikimi gelenleri sıkmadan hızla ve doğru hesaplamalar yaparak eritmek ciddi bir kalite göstergesidir.

Özel eğitimde kardeş, personel, v.b birçok indirim tipi ve birçok burs tipi vardır. Hepsinin oranları ve ne şekilde uygulanacağı birbirlerinden farklıdır. Bunun yanı sıra kayıt olunan bölüm ve ödeme şekli de fiyatları etkileyen unsurlardır. Tüm bu şartlara uygun ücret ve ödemelerin hesaplanması kayıt sürecini uzatmakta ve sıkışıklığın temel nedeni olarak ortaya çıkmaktadır.

Campus ile hızlı ve hatasız bir kayıt dönemi

Campus sınırsız sayıda burs ve indirim tipine ve yine sınırsız sayıda ödeme şekline olanak sağlamaktadır. Bu uygulamaların; kayıt olunan yuva, ilköğretim gibi bölüm tipine göre veya kayıt olunan okul ücreti, yemek ücreti gibi sunulan hizmet tiplerine göre farklılık göstermesine izin vermektedir.

Tüm koşullar önceden tanımlandığı için kayıt sırasında oluşabilecek hatalar yok edilmekte ve tüm kayıt işlemi saniyeler içinde bitirilebilmektedir. Değişik hizmet tiplerine farklı indirimler ve ödeme planları uygulanabilmektedir. Oluşan ücretin değişik ödeme alternatiflerine göre fiyatları ve ödeme tarihleri otomatik olarak anında hesaplanmaktadır.

Aylık Faturaların Hazırlanması

Kayıt sonrası aydan aya faturalama bir başka sorun oluşturmaktadır. Bilindiği gibi özel eğitim kurumları faturaları tek seferde değil, tüm eğitim yılına dağılmış olarak aylık olarak kesilmektedir. Bu durumda her geçen aya bazı hallerde benzeyen, bazı hallerde farklılıklar gösteren yüzlerce fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Campus tüm hesaplama işlemlerini kendisi yaparak tüm faturaların tek komutla kesilmesini sağlamakta ve geride kullanılan ticari yazılıma veya kurumsal kaynak planlaması yazılımına entegre edilmesini sağlamaktadır. Arka ofiste kullanılan yazılımın farklı bir firmaya ait olmasının önemi yoktur.

Sözleşmelerde Oluşabilecek Değişiklikler

Yıl içinde bir öğrenciye uygulanan indirimlerin veya ödeme planının değişmesi sonucu ortaya çıkan hesaplamalar Campus tarafından otomatik olarak yapılmakta değişen borcun vadelendirilmesi ile kalan faturaların değişen tutara göre dengelenmesi yine otomatik olarak yapılmaktadır. Yıl ortasında kayıt yaptıran öğrencilere kesilen fatura sayının daha az olması gibi sorunlar yine Campus tarafından giderilmektedir.

Ödemelerin Takibi ve Analizler

Ödemelerin alınması ve gerideki yazılıma aktarılması istenirse Campus tarafından yapılabilmektedir. Campus vadelere göre alacaklar ile bunlara karşılık tahsilatlar, hizmet tiplerini göre net ve brüt gelirleri, tiplerine göre yapılan indirim ve verilen bursları ayrı ayrı raporlayabilmektedir.

e-posta ve SMS gönderimi

Öğrencilere veya velilere toplu veya ayrı ayrı e-posta ve SMS gönderimi yapılabilmektedir.

Tüm bunlara bakarak Campus’ün gereğini; hızlı ve doğru kayıt, kolay ve doğru faturalama ve etkin ve amaca yönelik raporlama olarak açıklayabiliriz.

Campus öğrencileri kişi olarak gördüğünden Campus Kurum + Kişi Yönetimi modülü ile birlikte kullanım halinde buradaki tüm özelliklerin avantajları da değerlendirilebilir.

Okul Yönetimi

Campus Okul Yönetimi modülü, piyasada örneği bulunan ancak yaptığı işe oranla fahiş fiyatlara sahip ürünlere karşı tüketiciyi korumak amacı ile hazırlanmıştır.

Eğitim yılı başında yapılan işlemler;
- Sınıf ve şubelerin yıllık ders planlarının girilmesi.
- Öğrencilerin sınıf ve şubelerine atanması ve varsa seçmeli derslerin belirlenmesi.
- Öğretmenlerin hangi sınıf ve şubede hangi dersleri vereceklerinin girilmesi.
- Öğrencilerin üyesi oldukları kulüplerin belirlenmesi.

Eğitim dönemi sürecinde yapılan işlemler;

Elektronik Ders Defteri

- Öğretmenler derslere girdikçe sistem otomatik olarak o saatte verilen şubeye ve derse ait ders defterini açar.
- Dersi alan öğrencilerin listesini ekrana getirir ve öğretmen var olan öğrencileri işaretleyerek, yoklamayı alır.
- Asil öğretmenin yerine yedeği girdi ise durumu ders defterinde işaretler.
- Ders sonunda öğretmen ders içinde işlenen temaları ve kazanımları ders defterine kayıt eder.

Veli ile iletişim

- Öğretmenler her hafta kanaatlerini veli iletişim formlarına işler.
- Oturum açan veli kendisini bekleyen bir iletişim formu var ise uyarılır.
- Veli okuduktan sonra kendi düşüncelerini yazar.
- Velinin bir düşünce eklemesi halinde öğretmen bir daha oturum açtığında uyarılır.
- Öğrencilerin sınav takvimi sisteme girilerek velilerin bağlandıkça görüntülemesi sağlanır.

Zümre Toplantıları

- Sene başında zümre başkanı ve üyesi öğretmenler belirlenir.
- Zümrenin haftalık toplantısının hazırını ve kararları kayıt altına alınır.

Etkinlikler

- Öğretmenler kendilere özel veya genel etkinliklerini etkinlik takvimine işler.
- Özel olanlar sadece kaydı giren öğretmen tarafından, genel olanlar ise herkes tarafından görüntülenebilir.

e-posta ve SMS gönderimi

Öğrencilere veya velilere toplu veya ayrı ayrı e-posta ve SMS gönderimi yapılabilmektedir.

Campus öğretmen ve öğrencileri kişi olarak gördüğünden Campus Kurum + Kişi Yönetimi modülü ile birlikte kullanımı halinde buradaki tüm özelliklerin avantajları da değerlendirilebilir.