Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / e-Fatura & e-Defter

e-Defter

Balance Bilgisayar, e-Defter ve e-Fatura çözümleriyle de destekçiniz olmaya devam ediyor. G.İ.B. tarafından, Link Bilgisayar’ın Yeni Nesil, Güneş Sistemi ve Platform Bağımsız yazılımları e-Defter uygulamasına uyumlu yazılım onayı almıştır.

e-Defter Nedir?

- Şekil hükümlerinden bağımsız,
- Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa uyumlu,
- Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan,
- Elektronik kayıtlar bütünüdür.

Hangi defterler?

- Yevmiye
- Kebir (Büyük Defter)

Yasal Dayanaklar

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği

Şartlar

- e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ,
- Mali Mührün temin edilmiş olması,
- e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Zorunlu Uygulamaya Geçiş Tarihi

- 1 Ocak 2015 Zorunlu olmasına rağmen e-defter tutulmaması
- Defter hiç tutulmamış sayılır
- Re’sen takdir

Zorunluluk Kapsamındakiler ve Kritik Sektörler

- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olanlar,
- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Nolu listesindeki malları üreten veya ithal edenler ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olanlar.