Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Güneş Sistemi

Üretim Yönetim Sistemi

Planlama

Üretim ortamının tam modellemesinin yapıldığı modüldür.

Yönetim

Üretim ortamından veri akışının sağlandığı modüldür.

Maliyet Muhasebesi

Oluşan her türlü direkt ve endirekt maliyetin, firma isteklerine tam uygun şekilde üretilen malların maliyetlerine yansıtıldığı modüldür.

Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı rekabet ortamında, iş akışlarının hızlandırılması ancak sağlıklı bilgi yönetimi ile mümkündür.

Güneş Sistemi programı üyelerinden Üretim Yönetim Sistemi, üretim yapan işletmelerin üretim planlamalarını sağlıklı bir şekilde yapmalarına, üretim süreçlerini doğru olarak takip etmelerine ve üretim sonrası üretim maliyetlerinin hesaplanarak, Güneş Sistemi Kurumsal Kaynak Planlaması paketinde yer alan Muhasebe sistemine aktarılmasına olanak sağlamaktadır.

- Müşteriden gelen sipariş ve stok seviyesine göre üretim planlaması yapabilmesi.
- Yapılan üretim planlaması çerçevesinde üretim emirleri verilebilmesi.
- İşletmenin makina kapasitesine, üretim hattında çalışan işçi sayısına ve hammadde durumuna göre kapasite planlaması.
- Üretim yapıldıktan sonra üretilen ürünün kalite kontrol işlemlerinin yapılabilmesi.
- Fason üreticiler ile çalışan üretim işletmelerinin, fason üretim yapacak olan firmaya gönderilen hammaddeleri, yarı mamülleri takibi.
- Üretim maliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen maliyetlerin üretim maliyetlerine yansıtılması ve üretilen ürün bazında doğru bir maliyetlendirme yapılabilmesi, maliyeti etkileyen tüm ek maliyetlerin detaylı olarak hesaplanıp, raporlanabilmesi.
- Üretimde kullanılan makinaların; bakım sürelerinin, bakım maliyetlerinin sistemde tutulması ve izlenmesi mümkündür.